Navigácia

Obsah

Výjazdové rokovanie NRZ-ZMOS 2021

Typ: ostatné
Výjazdové rokovanie NRZ-ZMOS 2021 V zmysle uznesenia Rady NRZ-ZMOS absolvovali jeho členovia počas septembrových dní 2021 pravidelné pracovné výjazdové rokovanie. Schválená téma pre rok 2021 bola „U susedov v Banskobystrickom kraji“.
  • Privítanie na MsÚ Zvolen: Prvou zastávkou bolo stredoslovenské Mesto Zvolen, kde privítali delegátov primátorka – pani Ing. Lenka Balkovičová a prednosta MsÚ - pán Ing. Jozef Mikuš. Nosnými témami bola ekonomická situácia a dopady pandémie Covid-19 na samosprávu. Predstavitelia mesta tiež zmienili zrealizované a pripravované projekty z dotačných výziev, zároveň odpovedali na viaceré otázky od kolegov. Následne delegáti absolvovali komentovanú prehliadku mesta.

 

  • Program obnovy dediny: na rokovanie, ktoré sa odohrávalo v zariadení Fuggerov dvor v obci Selce, bola prizvaná pani Ing. Anna Kršáková zo Spolku pre obnovu dediny. Delegátom predstavila aktivity združenia a ozrejmila možnosti spolupráce, najmä pri realizácií architektonických návrhov v obciach a mestách. Filozofiou spolku je skvalitnenie života na vidieku, spolok je jedným z organizátorov súťaže „Dedina roka“. Zo strany predsedu NRZ-ZMOS L. Hrošša odznel návrh, aby bol k tejto téme zrealizovaný samostatný seminár, ktorý NRZ-ZMOS organizačne zabezpečí pre svojich členov.

 

  • ZMOS: rokovania sa zúčastnil ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS – pán PhDr. Michal Kaliňák, PhD. Delegátov informoval o aktivitách ZMOS v legislatívnej oblasti (stavebný zákon a ďalšie), ďalej najmä o situácií v súvislosti s Envirofondom a zabezpečením vodovodnej siete a odkanalizovania obcí, ktoré týmito základnými inžinierskymi sieťami stále nedisponujú. Ďalšou témou bola stratifikácia nemocníc a otázka dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pán Kaliňák stručne predstavil nový projekt ZMOS „Bezpečná samospráva“, kde o. i. zmienil problémy s kamerovými systémami. Ďalej sa venoval otázkam odstupňovania kompetencií podľa veľkosti obce/mesta, tu zmienil český systém, ako aj potrebe zmeny zákona o kontrolnej činnosti. V súvislosti so stavebným zákonom zmienil vlastné paragrafové znenie z dielne ZMOS a náročnosť rokovaní so štátnou správou. Živá diskusia sa viedla v súvislosti s SPR a MAS, čerpaním eurofondov. V diskusií bola zmienená potreba zákona o regionálnom rozvoji, ako aj o spolupráci so SPF.

 

  • Zastupujúci starosta Obce Selce: delegátov privítal zastupujúci  starosta Obce Selce pán Daniel Hlinka, ktorý vykonáva funkciu po tragickom úmrtí bývalého pána starostu Jána Kupca. Predstavil obec, zmienil aktuálne projekty a veľmi ocenil skúsenosti kolegov z okresu Nitra.

 

 

 

  • Manažérske procesy v samospráve II.: medzi členov opätovne zavítal Mgr. Juraj Kvas, ktorý pripravil pokračovanie školenia na tému „Manažérske procesy v samospráve Obsahom školenia bolo najmä efektívne vedenie úradu a podriadených zložiek samosprávy, ako i riešenie krízových situácií. Z diskusie vyplynula potreba realizácie školenia na tému šikany v školách, ktoré NRZ-ZMOS organizačne zabezpečí pre členskú základňu v krátkom čase.
  • Cestovný ruch v Banskobystrickom regióne: delegáti navštívili Hrad Ľupča v Obci Slovenská Ľupča, ktorý je obľúbeným cieľom turistov a na záver si prezreli centrum krajského mesta Banská Bystrica.

Tešíme sa na stretnutia pri ďalších podujatiach, organizovaných NRZ-ZMOS.

    

NRZ-ZMOS

Spracoval:

Mgr. Juraj Švarc
 


Vytvorené: 28. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2021 10:53
Autor: Správce Webu