Navigácia

Obsah

 

Zoznam členov Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS

  Obec Starosta Telefón Mobil email web  
1 Alekšince Ing. Pavel Božik 037 / 7822 126 0905/520730 obec@aleksince.sk www.aleksince.sk  
2 Báb Katarína Mego Töröková 037/6588121 0911/862733 starostabab@gmail.com, obecbab@obecbab.sk  www.obecbab.sk  
3 Babindol Ing. Peter Ďurica 037/7883178 0905/230 652 obec@babindol.sk, babindol@babindol.sk www.babindol.sk  
4 Bádice Ing. Stanislav Gál 037 / 7785 202 0910/487944 obecbadice@azet.sk www.badice.sk   
5 Branč Ing. Július Kurča 037/6585121 0903/417057 starosta@obec-branc.sk  www.branc.sk  
6 Cabaj-Čápor Ing. Pavol Lehoťák 037/7888405 0905/457207 starosta@cabajcapor.sk www.cabajcapor.sk  
7 Čab Ing. Peter Vranka 037/7894370 0918/076551 starosta@obeccab.sk www.obeccab.sk  
8 Čakajovce Milan Greguš 037/7793790 0905/797675 starosta@cakajovce.sk www.cakajovce.sk  
9 Čechynce Róbert Kupeček 037/6581233 0905/859680 obec.cechynce@slovanet.sk www.cechynce.eu  
10 Čeladice Zdenko Laca 037/7877221 0903/781795 obecceladice@stonline.sk www.celadice.webnode.sk  
11 Čifáre Mgr. Július Czapala 037/7881034 0903/791980 starosta@cifare.sk www.cifare.sk   
12 Dolné Lefantovce Mgr. Miloslav Krajčík 037/7786004   starosta@dolnelefantovce.sk www.dolnelefantovce.sk  
13 Dolné Obdokovce Ing. Marián Paulisz 037/7876210 0905/478099 starosta@dolneobdokovce.sk www.dolneobdokovce.sk  
14 Golianovo Mgr. Ľuboš Kolárik 037/6581131   obec.golianovo@gmail.com www.golianovo.sk  
15 Hájske Jaroslav Bennár 037/7819037 0908/790086 starosta@hajske.sk  www.hajske.sk   
16 Horná Kráľová Ing. Peter Šoka 037/6580265 0915/749843 sekretariat@hornakralova.sk  www.hornakralova.sk  
17 Horné Lefantovce Ing. Martin Cibula 037/7786355 0911/111490 starosta@hornelefantovce.sk  www.hornelefantovce.sk  
18 Hosťová Ing. Miroslav Brath 037/7871310 0904/104376 obec@hostova.sk www.hostova.sk  
19 Ivánka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 037/6564582 0905/568620 starosta@ivankaprinitre.sk www.ivankaprinitre.sk  
20 Jarok Stanislav Sťahel 037/6587162 0911/531894 sekretariat@jarok.sk www.jarok.sk  
21 Jelenec Július Molnár 037/7764955   obec.jelenec@jelenec.sk www.jelenec.sk  
22 Jelšovce Ladislav Hroššo 037/7893001 0903/270882 starosta@jelsovce.sk www.jelsovce.sk  
23 Kapince Margita Tabačeková 037/7894021 0902/052770 oukapince@wircom.sk neuvedené  
24 Klasov Ján Balázs 037/7883011 0918/500772 starosta@klasov.sk  www.klasov.sk   
25 Kolíňany Ing. Róbert Balkó 037/6316220   starosta@kolinany.eu www.kolinany.eu  
26 Lehota Radoslav Kriváček 037/6553028 0903/220861 starosta@lehota.sk  www.lehota.sk  
27 Ľudovítová Ing. Renáta Kováčová 037/7795324 0905/611348 obecnyuradludovitova@stonline.sk www.ludovitova.sk  
28 Lukáčovce Ing. Jozefína Pokrývková PhD. 037/7829211 0918/702837 starosta@lukacovce.sk www.lukacovce.sk  
29 Lužianky Jozef Bojda 037/6410184 0903/731624 obecluzianky@stonline.sk www.luzianky.sk   
30 Lúčnica nad Žitavou Patrik Trubíni 037 /7882128 0918/133874 starosta@obeclucnica.sk  www.lucnica.net  
31 Malé Chyndice Eva Belančíková 037/7884201 0944/411668 obec@malechyndice.sk www.malechyndice.sk   
32 Malé Zálužie Veronika Kubíková 037/7894061 0904/611063 oumalezaluzie@gmail.com www.malezaluzie.sk  
33 Malý Cetín Leonidas Charizopulos 037/6581287 0908/757670 obecmalycetin@gmail.com www.maly-cetin.sk  
34 Malý Lapáš PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 037/7879895 0903/601874 starosta@malylapas.sk www.malylapas.sk  
35 Melek Mgr. Ján Ferus 037/788 2259 0915 715 264 obecmelek@gmail.com www.melek.sk  
36 Močenok PaedDr. Roman Urbánik 037/6552370 0915/712593 starosta@mocenok.sk www.mocenok.sk  
37 Mojmírovce Mgr. Martin Palka 037/7798101 0905/503828 starosta@mojmirovce.sk www.mojmirovce.sk  
38 Nitra Marek Hattas 037/6502122   kancelaria.primatora@msunitra.sk www.nitra.sk  
39 Nitrianske Hrnčiarovce Július Czako 037/6563187 0905/642559 starosta@nitrianskehrnciarovce.sk www.nitrianskehrnciarovce.sk  
40 Nová Ves nad Žitavou Mgr. Mária Korčoková 037/7884895 0915/713327 starostka@novavesnadzitavou.sk  www.novavesnadzitavou.sk   
41 Nové Sady Patrik Matušik 037/7894163 0910/925873 obecnyurad@novesady.sk www.novesady.sk  
42 Paňa Ing. Milan Korenči 037/6597513 0903/158264 obec.pana@gmail.com www.obecpana.eu  
43 Podhorany Mgr. Lucia Kuťková 037/7785373 0917/905819 starosta@podhorany.sk www.podhorany.sk  
44 Pohranice Bc. Ladislav Hajdu 037/7871203 0905/510419 starosta@pohranice.sk www.pohranice.sk  
45 Poľný Kesov Ing. Ľubica Polúchová 037/7787127 0911/727340 starostka@polnykesov.eu www.polnykesov.eu  
46 Rišňovce Mgr. Mário Machovec 037/7828108   obecrisnovce@gmail.com www.risnovce.sk  
47 Rumanová Mgr. Jozef Jankovič 037/6588126 0905/865178 starosta@rumanova.sk www.rumanova.sk  
48 Svätoplukovo Richard Kozel 037/7798788 0907/951840 starosta@svatoplukovo.eu www.svatoplukovo.eu   
49 Štefanovičová Bc. Jaroslav Bíro 037/7797691 0905/833006 obec@stefanovicova.sk neuvedené  
50 Štitáre Valéria Kurucová 037/6528828 0918/320830 starostka@stitare.sk www.stitare.sk  
51 Šurianky PaeDr. Marek Peňaško 037/7896027   starosta@surianky.sk www.obecsurianky.sk  
52 Tajná Jozef Füle 037/7831423   ou-tajna@slovanet.sk www.tajna.sk  
53 Telince Róbert Szurdi 037/7881021 0917/742885 obec@telince.sk www.telince.sk   
54 Veľká Dolina Ing. Vladislav Borík, PhD. 037/7788181   starosta@velkadolina.sk  www.velkadolina.sk  
55 Veľké Chyndice Mgr. Csaba Farkas 037/7884208 0908/710841, 0948/395135 starosta@velkechyndice.eu www.velkechyndice.eu  
56 Veľké Zálužie Milan Bíro 037/6921810   starosta@velkezaluzie.eu www.velkezaluzie.eu  
57 Veľký Cetín Roman Kiác 037/6597490 0907/727824 starosta@velkycetin.sk www.velkycetin.eu  
58 Veľký Lapáš Ing. Katarína Babalová 037/7879840 0905/653788 babalova@velkylapas.sk velkylapas@velkylapas.sk   www.velkylapas.sk  
59 Vinodol Peter Straňák 037/6598133   obecvinodol@stonline.sk www.obec-vinodol.sk  
60 Vráble Mgr. Viktor Németh 037/7777010   viktor.nemeth@vrable.sk www.vrable.sk   
61 Zbehy Ing. Adam Žákovič 037/7793812 0903/718326 obec@zbehy.sk www.zbehy.sk  
62 Žirany Imrich Nagy 037/6318841 0903/203979 starosta@zirany.eu www.zirany.eu  
63 Žitavce MVDr. Stanislav Strieška 037/788 2007 0917 173 923 starosta@zitavce.sk www.zitavce.sk