Navigácia

Obsah

Počiatkom 90. rokov sa začala písať história modernej samoSPRÁVY v podobe, ako ju dnes poznáme.

So vznikom celoslovenského Združenia miest a obcí SR  sa ukázala potreba spolupráce i v regiónoch. Podobne, ako po celom území Slovenska, i v okrese Nitra sa sformovalo regionálne združenie, ktoré plní svoju úlohu už 28. rok. 

Dvadsaťosem rokov.. takmer tri dekády... za ten čas sa toho mnoho zmenilo. Určite sa nájdu pamätníci, ktorí preberali obecné čí mestské úrady (vtedy MNV) počiatkom 90. rokov vlastne už minulého storočia. Vedeli by určite rozprávať o tom, ako od písacíeho stroja a prvého faxu postupom času prešli k digitalizácií a elektronizácií takmer všetkých činností. Koľko budov či miestnych komunikácii sa počas ich pôsobenia v obciach zrekonštruovalo. Koľko žiadostí o dotácie podali a koľko projektov sa podarilo. Možno by si si viacerí predstavitelia spomenuli na najbizardnejšie doručené sťažnosti a najvtipnejší susedský spor vo svojej obci.

Dnes sa mnohé obecné úrady píšia klientským centrom, pracovníci sú erudovanými odborníkmi vo svojich pozíciach mnohokrát i s medzinárodnými skúsenosťami. 

Nitrianske regionálne združenie slúži od roku 1990 ako platforma pre stretávanie sa predstaviteľov členských obcí, výmenu skúsenosti, presadzovanie spoločných záujmov a potrebných legislatívnych zmien. Svoju nezastupiteľnú úlohu bude isto plniť i v nasledujúcich rokoch.