Navigácia

Obsah

Snem Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS v Jarku

Typ: ostatné
Snem Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS v Jarku Obce, patriace do nitrianskeho regionu, sa stretli na prvom tohtoročnom a zároveň prvom povolebnom sneme regionálneho združenia 29. januára 2019. Hostiteľskou obcou sa tentokrát stal Jarok. Pán starosta Stanislav Sťahel so svojimi kolegami pripravili veľmi príjemné zázemie pre rokovanie delegátov. Samozrejmosťou bolo privítanie kolegýň starostiek a kolegov starostov z úst hostiteľa.

Delegátov snemu rovnako privítal predseda združenia, starosta Obce Jelšovce, Ladislav Hroššo. Po schválení programu a orgánov snemu predniesol predseda správu o činnosti v roku 2018. Informoval o rokovaniach Rady združenia, záveroch vlaňajšieho snemu, zhrnul výsledky práce zástupcov združenia v rámci republikového ZMOSu. Odzneli tiež informácie z výjazdového školenia, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2018 s názvom „Krásy moravsko-slovenského pohraničia a miestna samospráva“. Témami školenia boli pozemkové úpravy, zmeny vo verejnom obstarávaní a komunikačné zručnosti volených predstaviteľov samosprávy. V rámci školenia absolvovali členovia združenia prijatie primátorom Mesta Skalica a zároveň stretnutie so starostkou Města Strážnice a reprezentantkou Mikroregiónu Strážnicko, pani Renátou Smutnou. Počas neformálnych rozhovorov sa ukázalo, že mestá a obce na oboch stranách rieky Moravy majú mnoho spoločných tém a riešia veľmi podobné problémy. Zástupcovia oboch združení sa zhodli na účelnosti a užitočnosti ďalšej spolupráce. Jej konkrétna forma by mala byť zrejmá v najbližšom období po rokovaní zástupcov oboch združení, tak aby z nej mohli čerpať jednotlivé obce i občania našich samospráv. 

V súvislosti s komunálnymi voľbami bolo potrebné zvoliť orgány združenia na obdobie 2019 – 2022. Predsedom združenia bol opätovne jednomyseľne zvolený Ladislav Hroššo.  Rada združenia v 10-člennom zložení a revízna komisia. Rada zvolila za podpredsedu združenia pána Roberta Balka, starostu obce Kolíňany.

Hosťom snemu bol pán Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, ktorý informoval o aktuálnej činnosti republikového združenia, požiadavkách voči ústredným orgánom štátnej správy a príprave májového snemu, na ktorý členov NR-Z ZMOS pozval. Členovia združenia zároveň na májový snem republikového ZMOS delegovali svojich zástupcov.

Delegáti snemu v diskusii poukazovali najmä na prijaté zákony, ktoré negatívne ovplyvňujú hospodárenie a prevádzku obcí v oblasti údržby miestnych komunikácií, zabezpečovanie obedov pre deti  v materských a neskôr aj v základných školách. Nespokojnosť vyjadrili aj s pomalým riešením podaní s pozemkovým fondom, či navrhované nerovnomerné rozloženie zdravotných zariadení v území. 

Predseda združenia predstavil členom i ďalšie legislatívne, odborné a vzdelávacie aktivity, ktoré sú naplánované na rok 2019. Členovia budú priebežne o jednotlivých podujatiach informovaní prostredníctvom e-mailov a webovej stránky združenia www.zmonitra.sk

Verme, že naša služba pre občanov bude v nasledujúcom období prospešná a spolupráca v rámci regiónu intenzívna.

Text: Ladislav Hroššo, predseda združenia

Foto: Juraj Švarc


Prílohy

Vytvorené: 3. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2019 20:06
Autor: Správce Webu