Navigácia

Obsah

Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní 2019

Typ: ostatné
Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní 2019 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra („RVC Nitra“) zorganizovalo pre záujemcov seminár k aktuálnym zmenám vo verejnom obstarávaní

Školenia sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov z miest, obcí, škôl a ďalších organizácií, ktoré RVC Nitra oslovuje. Lektorkou seminára bola predsedníčka správnej rady OZ Okrúhly stôl obstarávania a manažérka pre VO v spoločnosti eBIZ Corp s.r.o. – Ing. Terézia Nagyová. V rámci diskusie vystúpil tiež obchodný riaditeľ spoločnosti Mgr. Juraj Švarc.

Nosnou témou bola veľká novela Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019. Prednáška bola koncipovaná tak, aby bolo zrejmé, v ktorých častiach sa zákon mení a aký dopad majú zmeny na verejných obstarávateľov.

Veľká pozornosť bola venovaná novým finančným limitom vo verejnom obstarávaní, ktoré boli oproti predošlému obdobiu nie len zvýšené, ale aj sprehľadnené a zároveň zjednodušené vzhľadom na možnosť postupovať jednoduchšími formami obstarávania do vyšších súm.

Ako uviedla Ing. Nagyová, „všetko je za niečo“,  na druhej strane sa sprísnili povinnosti, týkajúce sa zverejňovania súhrnných správ už od 1.000 €, povinnosť poskytovať referencie dodávateľom a mnohé ďalšie náležitosti,  ktoré legislatíva ukladá. V prednáške a následnej diskusií bolo poukazované na viaceré nezrovnalosti, ktoré prináša denno-denná aplikačná prax.

Občianske združenie Okrúhly stôl obstarávania („OZ OSO“) združuje odborníkov vo verejnom obstarávaní z prostredia miestnej i regionálnej samosprávy, akademickej pôdy a ďalších organizácií verejného i súkromného sektora. Je účastníkom medzirezortného pripomienkového konania a zaoberá sa zvyšovaním odbornosti v oblasti verejného obstarávania.

Ďalšie semináre sú plánované v prvom a druhom štvrťroku 2019 pre rôzne profesijné skupiny, v dňoch 3. – 4. apríla sa uskutoční XX. Okrúhly stôl obstarávania v Demänovskej doline. V rámci publikačnej činnosti sme prispeli o. i. do príručky MIESTNA SAMOSPRÁVA III., ktorú vydala Asociácia vzdelávania samosprávy pre novozvolených predstaviteľov miest a obcí.

Bližšie informácie je možné nájsť na www.okruhlystol.sk.

 

Mgr. Juraj Švarc

OZ OSO


Vytvorené: 6. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2019 14:15
Autor: Správce Webu