Obsah

NRZ ZMOS Kompenzácie

Typ: ostatné
Výška kompenzácií vysokých cien energií podľa jednotlivých obcí a miest

Vážení členovia NRZ ZMOS,

v texte nižšie/v prílohe nájdete informácie k výške kompenzácií pre Vašu obec/mesto, ktoré boli dohodnuté medzi Vládou SR a ZMOS.

S prianím príjemného dňa,

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk 

 

Vážená pani primátorka / starostka,

Vážený pán primátor/ starosta,

Ministerstvo financií SR poskytlo rozpis finančných prostriedkov pre mestá a obce na kompenzáciu vysokých cien energií. Z celkového dohodnutého objemu 54 mil. eur, bola medzi mestá a obce rozdelená čiastka 40,5 mil. eur, čo je 75% z 54 mil. eur. Zostávajúca časť  13,5 mil. eur bude prerozdelená medzi samosprávne kraje. 

Suma pre miestnu samosprávu objeme 40,5 mil. eur sa bude deliť podľa počtu obyvateľov s koeficientom 1,2 pre obce do 3 000 obyvateľov, koeficientom 0,8 pre obce nad 3 000 obyvateľov a pre mestá Bratislava a Košice s koeficientom 1,0.

Na poukázanie dotácie v záujme správnosti doručenia MF SR použije účty miest a obcí z databázy Finančného riaditeľstva SR na poukazovanie podielu na výnose DPFO.

V prípade doplňujúcich otázok sa môžete mailom alebo telefonicky obrátiť na Ing. Ladislava Adamoviča, odborného experta pre oblasť financií a rozpočtu K ZMOS.

Rozpis finančných prostriedkov na jednotlivé mestá a obce nájdete TU.

S úctou

Jozef Božik

predseda

Združenie miest a obcí Slovenska

Bezrucova 9 │ SK-81109 Bratislava

+421 2 529 642 43│ sekretariat@zmos.sk

www.zmos.sk

 


Príloha

Vytvorené: 8. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2023 7:42
Autor: Správce Webu