Navigácia

Obsah

NRZ ZMOS info k vypĺňaniu tlačív

Typ: ostatné
Informácie z MV SR k zasielaniu výkazov

Vážení členovia NRZ ZMOS,

dnes bol prostredníctvom OÚ NR doručený e-mail so znením, ktoré nájdete nižšie. Nakoľko v zmysle usmernení je predpoklad, že výkazy už sú v obciach pripravené, prosím zoberte uvedené na vedomie. 

Na najbližšom krízovom štábe bude za NRZ-ZMOS opätovne tlmočená požiadavka na včasné a správne zasielanie informácií.

S prianím príjemného dňa

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk 

Text správy MV SR:

Subject: Usmernenie

 

Dobrý deň,

 

dňa 2.5.2022 Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojom webe nové vzory výkazov pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca. Doplnené boli nové stĺpce s údajmi o čísle vlastníctva nehnuteľnosti poskytnutej na ubytovanie, katastrálne územie, údaj o tom, či sa poskytuje byt alebo nebytový priestor a rodné číslo alebo IČO ubytovateľa. Vzhľadom na to, že niektorí ubytovatelia nezaznamenali tieto úpravy a predložili výkazy v starom formáte, dovoľujeme si požiadať obce o to, aby:

 

-akceptovali vytlačené výkazy ubytovateľov doručené v starej forme,

-do prehľadov, ktoré budú zasielať okresným úradom v termíne do 16.5.2022, doplnili manuálne nové údaje vyžadované v nových výkazoch.

 

Z dôvodu zabezpečenia automatizácie kontroly údajov žiadame obce, aby do prehľadov uviedli správne názvy katastrálnych území, pokiaľ by boli vyplnené v nesprávnom tvare (skratky a pod.). Správne názvy katastrálnych území podľa číselníka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sú zverejnené na stránke https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/registre/katastralne-uzemia a nájdete ich aj v prílohe tohto mailu.

 

V súvislosti s uvádzaním rodných čísel v prehľadoch žiadame obce, aby v prípadoch, že rodné číslo začína nulou, uvádzali pred rodným číslom úvodzovky, napr. “06051985/...“. Pokiaľ vlastník nehnuteľnosti nemá rodné číslo, uvádza sa do prehľadu v tvare: 111111/1111 (bez úvodzoviek).

 

Žiadame o postúpenie tejto informácie na obce vo Vašej územnej pôsobnosti.

 

S pozdravom

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 


Príloha

Vytvorené: 9. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2022 21:13
Autor: Správce Webu