Navigácia

Obsah

04.02.2021

Komuniké Rady NRZ-ZMOS k aktuálnej situácii

Obecný úrad nie je nemocnica, starosta nie je doktor... Predstavitelia obcí a miest okresu Nitra potrebujú funkčné riešenia, súčinnosť regionálnej samosprávy a trhové ceny. Starostovia obcí, združených v Regionálnom združení ZMOS okresu Nitra hľadajú možnosti, ako zabezpečiť svojim občanom dostupnosť služieb v súvislosti s vírusom Covid-19 tak, aby neplytvali verejnými zdrojmi.

Detail

06.02.2019

Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní 2019

Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní 2019

Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra („RVC Nitra“) zorganizovalo pre záujemcov seminár k aktuálnym zmenám vo verejnom obstarávaní

Detail

21.03.2019

Pozvánka

XX. Okrúhly stôl obstarávania

Detail