Navigation

Content

 

Address:

  Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

  č. 37, 951 43 Jelšovce


Chairman of the association:

Ladislav Hroššo

tel: 0903/270882


Vice-chairman of the association:

Ing Robert Balkó

tel: 037/6316220