Obsah

NRZ ZMOS Pozvánka

Typ: ostatné
Pozvánka na školenie k dotáciám, prideleným za činnosť obcí počas utečeneckej krízy

Vážení členovia NRZ ZMOS,

Regionálne centrum MIRRI v Nitre pripravuje pracovné stretnutia v súvislosti s čerpaním dotácií za činnosť obcí pri utečeneckej kríze, nižšie v správe nájdete detaily.

S prianím príjemného dňa

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk

 

 

 

 

P O Z V Á N K A na pracovný workshop k aktuálnej výzve „Predkladanie žiadostí o NFP na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý deň,

 

Regionálne centrum Nitra MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) si Vás dovoľuje pozvať na pracovný workshop k aktuálnej výzve „Predkladanie žiadostí o NFP na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine“, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-na-pred-zonfp-na-podporu-operacii-zam-na-riesenie-mig-irop-po9-sc91-2023-108/

 

TERMÍN

Výber z 2 termínov:

27. marec 2023

4. apríl 2023

9:00 - 11:00 hod.

 

MIESTO REALIZÁCIE

 

Regionálne centrum MIRRI SR v Nitre

Ul. Farská 7, 949 01 Nitra

1. poschodie

 

TÉMY

ü  Formálne náležitosti výzvy,

ü  Podmienky poskytnutia príspevku - oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť aktivít, miesta a realizácie projektu, kritéria pre výber projektov,

ü  Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve - oprávnenosť výdavkov, overovanie podmienok poskytnutia príspevku, časová oprávnenosť,

ü  Prílohy výzvy,

ü  Postup spracovania formulára žiadosti o NFP v ITMS,

ü  Diskusia - otázky a odpovede, individuálne konzultácie.

 

REGISTRÁCIA

 

Prihlášku žiadame vyplniť online (potvrdenie účasti). Z dôvodu limitovaného počtu miest je potrebné vyplniť Prihlášku za každú osobu samostatne.

PRIHLÁŠKA  

 

KONTAKT

 

 

Regionálne centrum MIRRI SR v Nitre

Farská 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika

Tel.: +421 947 913 860

         +421 947 923 937   

rc.nr@mirri.gov.sk 

 www.mirri.gov.sk |  www.eurofondy.gov.sk

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom a želaním pekného dňa

Tím Regionálneho centra Nitra

 

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), IČO: 50349287, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle:

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/informacna-povinnost-prevadzkovatela/index.html

 

 

Vytvorené: 23. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2023 10:22
Autor: Správce Webu