Navigácia

Obsah

NRZ ZMOS legislatívna iniciatívna

Typ: ostatné
Úspešné legislatívne ťaženie na NRSR

Vážení členovia NRZ ZMOS,

venujte, prosím pozornosť informáciám od pána starostu Malého Lapáša v texte nižšie a v prílohe.

S prianím príjemného dňa,

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk 

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

Po takmer roku snaženia sa nám podarilo v spolupráci s pani poslankyňou NR SR Máriou Šofranko docieliť zmenu zákona 596/2003 tak aby sme mohli jednoduchšie vytvárať triedy materských škôl v iným priestoroch ako hlavná budova. Celý problém bol v tom, že elokované pracovisko MŠ mohla vytvoriť len škola, ktorá má právnu subjektivitu. V našej obci nechceme dať MŠ právnu subjektivitu a tak máme dve materské školy, ktoré stoja vedľa seba a majú spoločný dvor (2x riaditeľka, 2x rada školy a pod.). V prílohe posielam náš podnet do NR SR. Verím, že táto zmena mnohým uľahčí rozširovanie kapacít MŠ.

 

Nové zmenie § 19, ods. 7 zákona 596/2003 je nasledovné:

 

Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súčasťou.

 

Ďakujem

 

--

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce Malý Lapáš

Hlavná ul. 87/4

95104 Malý Lapáš

+421 903 601 874


Príloha

Vytvorené: 15. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2023 5:59
Autor: Správce Webu