Obsah

NRZ ZMOS Info

Typ: ostatné
Informácie k zmene legislatívy

Vážení členovia NRZ ZMOS,

v texte nižšie nájdete informácie z kancelárie ZMOS k aktuálnym legislatívnym zmenám.

S prianím príjemného dňa,

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk

 

Vážená pani primátorka,
Vážená pani starostka,
Vážený pán primátor,
Vážený pán starosta,
dovoľujeme si Vám zaslať informáciu pre mestá a obce k ustanoveniu § 98b zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  účinného od 1. novembra 2023. Informáciu k § 98b nájdete tu.
V prípade doplňujúcich otázok sa môžete obrátiť na Ing. Ladislava Adamoviča, odborného experta kancelárie ZMOS.

S úctou
Zuzana Špačeková
ústredná riaditeľka kancelárie
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9 │ SK-81109 Bratislava
+421 2 529 642 43│ +421 905 719 512
zuzana.spacekova@zmos.sk│www.zmos.sk


Vytvorené: 8. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 8. 2. 2024 8:41
Autor: Správce Webu