Obsah

NRZ ZMOS Info

Typ: ostatné
Aktualita ku kompenziáciám MF SR

Vážení členovia NRZ ZMOS,

v správe nižšie nájdete informácie ku kompenzáciám..

S prianím príjemného dňa,

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk

Vážení členovia ZMOS,

v nadväznosti na informáciu o výške dotácie pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie, ktorú ste dostali začiatkom septembra tohto roku,  Ministerstvo financií SR vypracovalo  a zverejnilo Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 (ďalej len „Opatrenie“). Podľa vyjadrenia MF SR finančné prostriedky vypočítané v súlade s týmto Opatrením budú mestám a obciam poukázané v priebehu mesiaca októbra 2023. Na poukázanie dotácie v záujme správnosti doručenia MF SR použije účty miest a obcí z databázy Finančného riaditeľstva SR na poukazovanie podielu na výnose DPFO.

Kontaktná osoba: odborný expert Kancelárie ZMOS pre ekonomiku a financie Ing. Ladislav Adamovič, ladislav.adamovic@zmos.sk / 02 48700707.

Prijaté Opatrenie je uvedené TU

file:///C:/Users/Juraj/Downloads/Opatrenie%20MF%20SR%20z%2026.9.2023%20k%20vyplateniu%20dot%C3%A1cie.pdf 

S úctou 

Jozef Božik
predseda ZMOS
sekretariat@zmos.sk
02/529  642 43


Vytvorené: 3. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 10. 2023 15:34
Autor: Správce Webu