Obsah

NRZ ZMOS dotácie z NSK

Typ: ostatné
Informácie k návrhu NSK v súvislosti s dotáciami pre obce/mestá

Vážení členovia NRZ ZMOS,

v texte nižšie a v prílohách nájdete informácie k dotáciám z NSK.

S prianím príjemného dňa

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk 

Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda, Vážení členovia regionálnych združení ZMOS V Nitrianskom samosprávnom kraji,

 

Nitriansky samosprávny kraj považuje mestá a obce vo svojej územnej pôsobnosti za svojich stabilných partnerov pri rozvoji územia a skvalitňovaní života všetkých obyvateľov kraja. Z tohto dôvodu chceme zintenzívniť podporu miestnej samosprávy a prispieť tak k trvalo udržateľnému rozvoju kraja.

V období, keď obciam a mestám výrazne stúpli náklady na energie,  je prioritou NSK poskytnúť miestnym samosprávam finančnú podporu - dotáciu na rekonštrukciu, výstavbu, modernizáciu, či dobudovanie prvkov infraštruktúry ako aj podporiť obce v ďalších oblastiach, ktoré môžu skvalitniť život obyvateľov žijúcich na ich území.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, preto pripravil komplexnú zmenu dotačného systému NSK, v ktorom sú prioritné práve aktivity Vašich miestnych samospráv, ktoré sú vykonávané v záujme rozvoja spoločného územia NSK.

V prílohe tohto mailu Vám zasielame návrh nového dotačného VZN, spoločne s návrhom  výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie so žiadosťou o ich pripomienkovanie tak, aby sme čo najviac vyhoveli potrebám územia. Osobitne odporúčame sústrediť Vašu pozornosť na program všeobecný rozvoj územia, kde jedinými oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce v Nitrianskom kraji s maximálnou výškou dotácie 5 000,- EUR na jedno mesto/obec. V rámci tohto programu môže žiadateľ ľubovoľne kombinovať podporované aktivity až do sumy už spomenutých 5 000,- EUR.

 

Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda, Vážení členovia regionálnych združení ZMOS,

Prosíme Vás, aby ste nám Vaše pripomienky zaslali najneskôr do 31. júla 2023 na mailovú adresu vzn2024@unsk.sk. V prípade schválenia Zastupiteľstvom NSK, VZN nadobudne účinky od 1.1.2024.

 

 

S pozdravom

 

Ing. Branislav Becík, PhD.

Predseda NSK


Prílohy

Vytvorené: 3. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 7. 2023 10:19
Autor: Správce Webu