Obsah

NRZ ZMOS dotácie

Typ: ostatné
Údaje k čerpaniu dotácií od NSK

Vážení členovia NRZ ZMOS,

V súvislosti s dotáciami 5.000 € od NSK prosím POZOR:

1. V prílohe nájdete tabuľku, kde treba doplniť IBAN a zaslať podľa pokynov v správe nižšie (nezasielajte mne);

2. VZN bude účinné 28. 7. 2023 a o dotáciu je možné požiadať LEN do 17. 08. 2023 (sledujte prosím stránku www.unsk.sk a emailové schránky, pripravte si predmet dotácie);

3. Pokyny v texte nižšie;

Príjemné letné dni

Mgr. Juraj Švarc
+421 902 957002
info@zmonitra.sk 

Vážený pán predseda Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS, 

 

dovoľujem sa na Vás obrátiť s prosbou o pomoc týkajúcej sa VZN č. 6/2023, ktoré bolo schválené v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 12. júla 2023 (VZN nadobudne účinnosť 28. júla 2023). Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií bude možné od 28.7.2023 – 17.8.2023.

 

Predmetné VZN sa týka poskytovania dotácií na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja.  Žiadateľ v rámci jedného predkladaného projektu môže kombinovať viaceré podporované aktivity, pričom dotácia na jeden projekt pre jednu obec nesmie presiahnuť sumu 5 000,- EUR. 

 

Prosím o rozposlanie tabuľky obciam a mestám v pôsobnosti Vášho RZMO a vyplnenie údajov v časti IBAN. 

Tento údaj bude záväzný pre projekt a nebude ho možné meniť z dôvodu, že ekonomický odbor NSK si predpripravuje rozpočtové opatrenie k VZN č. 6/2023.

 

Vyplnenú tabuľku prosím zašlite na emailové adresy: jennifer.suttoova@unsk.skstefan.kralik@unsk.sklucia.borosova@unsk.skak to bude možné do konca tohto pracovného týždňa.

 

Ďakujeme za skoré vybavenie.

 

S pozdravom

 

Ing. Roman Žembera

Vedúci oddelenia Inštitútu rozvoja a participácie

Vedúci oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja

Odbor strategických činností

------------------------------------------------------------

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

 

tel.: +421/37/692 59 24

mobil: +421/911 327 285

e-mail: roman.zembera@unsk.sk

www.unsk.sk

www.regionnitra.sk

www.ubytovanienavidieku.sk


Príloha

Vytvorené: 19. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2023 12:20
Autor: Správce Webu